Vòng g? S?a size 18

 • Fast Shipping

  Receive products in amazing time
 • Easy Returns

  Return policy that lets you shop at ease
 • Always Authentic

  We only sell 100% authentic products
 • Secure Shopping

  Your data is always protected

 350,000.00

5 in stock

Highlights

? VÒNG TAY G? S?A – ÔNG VUA TRONG LÀNG TR? TÀ

?Kích th??c: size 18

? Vòng ?eo tay g? s?a có mùi th?m nh? làm hành khí, ho?t huy?t, r?t t?t cho ng??i b? tim m?ch, d? dày, ??c bi?t là b? cao huy?t áp

SKU: MN-vonggo-019 Category: Tags: , , ,

Description

 

? VÒNG TAY G? S?A – ÔNG VUA TRONG LÀNG TR? TÀ

? Vòng ?eo tay g? s?a có mùi th?m nh? làm hành khí, ho?t huy?t, r?t t?t cho ng??i b? tim m?ch, d? dày, ??c bi?t là b? cao huy?t áp
? ?eo tràng h?t g? s?a m?t th?i gian khí s?c con ng??i c?ng s? t?t lên, da d? h?ng hào, hai m?t có th?n h?n, không b? ù tai, x??ng c?t ch?c kh?e, t?ng c??ng trí nh?, tr?n t?nh, không s? hãi.
? Khi t?ng quà cho ng??i thân, ng??i ta hay có thói quen t?ng vòng tay phong th?y b?n g? s?a th? hi?n tình c?m cá nhân cao quý, mang thông ?i?p l?i chúc t?t lành nh?t cho ng??i nh?n
? S? ??ng c?p, sang tr?ng: Khác v?i vàng, g? s?a có giá tr? ??c bi?t v? s?c kh?e và tâm linh, c?ng thêm v?i s? hi?m có trong t? nhiên ?ã làm lên ??ng c?p, ??c bi?t ?eo vòng g? s?a k?t h?p v?i ??ng h? mang l?i s? tr? trung.
?S? l?a ch?n hàng ??u c?a các doanh nhân, quan ch?c nhà n??c: V?i tính tr? tà, k? ti?u nhân, ?em l?i tài l?c và may m?n, vòng g? s?a luôn ???c ?a chu?ng ??c bi?t
? Là ?? v?t duy nh?t mà các s? tr? trì, s? th?y ? chùa luôn khuyên các Ph?t T? dùng, ?? t?t cho Gi?c Ng? ???c bình an, Ki?m soát c?m xúc, tránh tà khí, t?t cho m?i ng??i
? G? s?a là báu v?t c?a thiên nhiên ban t?ng cho con ng??i
? Là lo?i vòng ?eo tay phong th?y ???c nhi?u ng??i yêu thích nh?t hi?n nay, ng??i ?eo b? cu?n hút b?i v? ??p môc m?c, thiên nhiên c?a nó.
? Khi ?eo Vòng g? s?a trên tay b?n s? có m?t s?c hút làm lôi cu?n s? quan sát c?a ng??i xung quanh, toát lên v? ??p trang nhã, ?ó là v? ??p t? nhiên t? trên tay b?n toát ra b?i Vòng G? S?a là tinh hoa c?a thiên nhiên mang l?i.
? Ngoài ra ?eo vòng g? s?a còn ch?a m?t s? b?nh hay g?p nh? trúng gió. B?i s? hút nh?ng ch?t ??c trên c? th? và ng?n khí ??c bên ngoài xâm nh?p.

0.0/5
0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vòng g? S?a size 18”

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

QR Code