Ph?t di l?c ng? t?c (ôm ?á t? nhiên)

 • Fast Shipping

  Receive products in amazing time
 • Easy Returns

  Return policy that lets you shop at ease
 • Always Authentic

  We only sell 100% authentic products
 • Secure Shopping

  Your data is always protected

 12,000,000.00

1 in stock

Highlights

? Ch?t li?u: g? h??ng và ?á t? nhiên.
? Kích th??c: Cao: 850 mm; R?ng: 550 mm; Dài: 350 mm
?? ?? Di L?c ???c coi là bi?u t??ng c?a s? hài hòa, ni?m vui vô t? l? mà b?t c? ai c?ng mu?n có ???c. Ch? c?n nhìn ng?m khuôn m?t Ph?t Di l?c thôi c?ng ?? làm ng??i ta t? bu?n hóa vui, t? lo l?ng hóa vô t? l?, nh?ng ng??i bu?n phi?n c?ng có th? vui lên.

SKU: MN-tuong-023 Category: Tags: , , ,

Description

? ???c ch? tác v?i ch?t li?u: g? h??ng và ?á t? nhiên.
? Kích th??c: Cao: 850 mm; R?ng: 550 mm; Dài: 350 mm
?? ?? Di L?c ???c coi là bi?u t??ng c?a s? hài hòa, ni?m vui vô t? l? mà b?t c? ai c?ng mu?n có ???c. Ch? c?n nhìn ng?m khuôn m?t Ph?t Di l?c thôi c?ng ?? làm ng??i ta t? bu?n hóa vui, t? lo l?ng hóa vô t? l?, nh?ng ng??i bu?n phi?n c?ng có th? vui lên.
?? ?? T??ng di l?c ng? t?c: “T?c” v?i ý ngh?a ngh?ch ng?m, vui t??i gi?ng nh? nh?ng ??a tr? ngây th? không ph?i lo l?ng gì. Nh?ng ??a tr? này góp ph?n t?ng thêm ý ngh?a cho t??ng Di L?c, mang l?i ni?m vui, s? tho?i mái vui v? cho gia ch? và nh?ng ng??i thân xung quanh. Chính b?i th? mà ng??i ta thích ch?n t??ng Ph?t có khuôn m?t c??i h? hê vui v? v?i b?y tr? v?i mong mu?n nh?n ???c nhi?u ni?m vui, m?i s? nh? ý và con cháu ??y ?àn
?? ??  Các v? trí ??t t??ng theo phong th?y:
??t t??ng Ph?t ? n?i có v? trí cao ráo (kho?ng 1 mét) và nhìn th?ng ra c?a nhà. ??c Ph?t s? bi?n toàn b? ngu?n khí vào nhà thành ngu?n n?ng l??ng t?t, t?o không khí vui v?, yên bình.
?? ?? N?u không, b?n c?n bày t??ng ? m?t chi?c bàn c?nh t??ng ho?c ? góc xa nh?t c?a phòng, ??i m?t v?i c?a chính.
?? ??  Ngoài ra, ?? ??c Ph?t có th? nhìn th?y b?i t?t c? các thành viên trong gia ?ình, b?n nên ??t t??ng ? h??ng ?ông.

0.0/5
0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ph?t di l?c ng? t?c (ôm ?á t? nhiên)”

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

QR Code